Silvia Egger-Gündevir

mavera body & soul

Homeopati

Homeopati:


Homeopti'yi kuran ve geliştiren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) kendi çağının hem devrimcisi hem de dehası sayılır, hem tıp doktoru, hem kimyager hem de eczacıydı.     

                       

Homeopatik terapi "benzer benzeri iyileştirir" esasına dayanır ve daima kişiye özel uygulanır.

Hipokrat'ın ve Paracelsus'un "hastayı tedavi etmek, hastalığı değil" ilkesine göre yaşıyordu. Geliştirdiği terapi yöntemini uygularken insanlara sadece sevgi ve saygıyla yaklaşma gerektirdiğini söyleyerek  uyarmıştır. İnsanı bütünüyle kavramak; buna rağmen hiç bir şekilde yorumlamamak ve yargılamamak Homeopati'nin en güzel özelliğidir.

Benzeri, benzer ile iyileştirme temeline dayanır, yani bir doğal maddenin sağlıklı bir insan üzerinde yarattığı belirtilerin ve homeopatik bir işlemden geçmiş olan bir preparatın semptomların, örtüşmesi gerekir.

En uygun preparatı seçmek oldukça zor bir işlemdir. Homeopati uzmanı hastası ile çok geniş kapsamlı, 1-2 saat süren soru cevap yöntemi uygular. Hastanın bedensel ve ruhsal özgeçmişini inceledikten sonra, kişi hakkında bir resim ortaya çıkar. Homeopat kişinin belirtileri ile preparatın karakteristiklerini karşılaştırır, ondan sonra hastaya özel en uygun preparat seçilir.

Bu preparat, hastanın kendini iyileştirme gücünü harekete geçirir, bedensel ve enerjetik cereyanlarını dengeler. Böylece kişinin özlediği, unuttuğu, keybettiğine inandığı sağlık durumuna yeniden ulaşmasını sağlar. 

Homeopatik preparatlar, organik maddelerden elde edilip özel bir yöntemde “potanse” edilir (kuvvetlendirilir) ve hem akut hem de kronik durumlarda etkisini gösterir.

İnsanı en küçük detaylar ve özellikleriyle kabul etmek, hakkındaki bilgiyi doğru preparat seçimi için kullanmak, Homeopati'yi çok saf ve başarılı bir terapi tarzı kılar.


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret26350